Forside arrow News arrow Nyheder arrow Internet / TV
Internet / TV Udskriv E-mail
Skrevet af Administrator   
mandag 10. februar 2014

Hej alle Alcon 15 ejere,
 
Først et meget forsinket godt nytår til alle, dernæst beklager jeg meget  på bestyrelsens vegne, at det har været meget sparsomt
med informationer fra vor side, dette skyldes for os alle en travl hverdag.
 
Vi vil nu forsøge fremadrettet, at råde bod på den manglende information, og få speedet op på nogle af vore udeståender.
 
Internet / TV..
 
Vi har været i kontakt med flere udbydere og fundet nedenstående 2 muligheder interessante :
 
Mr Yasar fra Joynet:
Her vil der blive tale om at oprette en ”antenneforening” uafhængig af ejerforeningen.
Denne løsning vil kræve en mindre investering , men vil samtidig være en løsning med ubegrænset internet med en download hastighed på min. 4 MB.,
Som dermed ligeledes kan benyttes til en tv løsning /IPTV. 
 
Opsætning / instalering ca USD 4000,00 for komplekset – engangs omkostning for hele komplekset
Trådløse router ca USD 125/lejlighed – engangs omkostning for hele komplekset
Månedlig bidrag per forbindelse 180TL (20MB) – vil antage, at det optimale vil være en forbindelse per blok = TL 720/måned. – for hele komplekset
 
 
Forslag:
Ved 20 interesserede lejligheder :
Pris for tilslutning  USD 200/lejlighed (USD 4000/20)
Router  USD 125/lejlighed
En forbindelse per blok  TL 720/20 = TL 36/måneden
 
Vi har ligeledes haft kontakt til en udbyder af IPTV bokse. Prisen ligger ca på Euro 250 i indkøb, men kan presses i pris ved køb af eks.vis 20 stk.
Derudover vil der være et månedlig bidrag på Euro 40 / måneden, men man binder sig kun for en måned og kan altid åbne og lukke efter behov.
Denne boks kan levere alle danske, norske, svenske, tyske og engelske kanaler. ( www.european-iptv.com)
 
Vi har ligeledes talt med vor nuværende udbyder BB-net.
De tilbyder at opgradere det eksisterende antenne net samt tilslutte forstærkere så vi vil opnå en bedre dækning. De lover signal til alle beboere
Lige meget hvor vi står i lejlighederne. Der vil blive monteret 6 ekstra antenner fordelt rundt på arealet.
Eneste udgift udover det hver lejlighed betaler i månedlig bidrag er ekstra strøm fra komplekset til de opsatte forstærkere.
 
Vi vil naturligvis meget gerne have nogle returmeldinger fra jer om i har interesse i, at vi arbejder videre på projekt internet/TV, eller vi kan leve
Videre med en opgradering af det eksisterende anlæg fra BB-net.
 
På bestyrelsens vegne
Peder R Jespersen (A2)


 
Dear all Alcon15 owners
 
First a very delayed Happy New Year to all of you, then I am so sorry on behalf of the Board, that it has been very sparingly with information
From our side, which is due to all of us having a very busy schedule..
 
We will now try going forward, to make up for the lack of information, and speed up on some of our outstandings.
 
Internet / TV..
 
Mr Yasar from Joynet:
Here we will have to create an “antenna association” independent of the owner’s association.
This solution will require a minor investment, but will also be a solution with unlimited internet and with a download speed of min. 4 MB.
Which give the possibility of using a TV solution /IPTV
 
Setup / installing approx USD 4000.00 for the hole complex. – one-time cost for the entire complex
Wireless router approx USD 125/apartment – one- time cost for the entire complex
Monthly contribution per connection 180TL (20MB) – will assume, that the optimum will be a link per block = TL 720/month – for the entire complex
 
Proposal:
By 20 interested apartments:
Price for connection USD 200 / apartment (USD 4000/20)
Router USD 125 / apartment
One connection per Block TL 720 /20 = TL 36/month
 
We have also been in contact with a supplier of IPTV boxes. The price will be approx Euro 250, but we are sure that the price can be negotiated,
When buying 20 pcs.
In addition there will be a monthly contribution of Euro 40 / apartment, but it binds only one month and can be closed when needed.
This box can supply all Danish, Norwegian, Swedish, German and English channels. ( www.european-iptv.com ).
 
We have of course also been in contact with BB-net.
They offer to upgrade the existing antenna network and connect amplifiers, so that we will ensure a better coverage. They promise signal to all residents
No matter where you are in the apartments. There will be fitted 6 extra antennas distributed around the area.
The only expense in addition to the amount each apartment pays in monthly connection fee is additional power from the complex to keep the amplifiers running.
 
We would very much like to have some comments from you, do this project with internet / IPTV have your interest, or can we live with an upgrading of the existing internet supplied by BB-net.
 
On behalf of the Board
Peder R Jespersen (A2)

 
< Forrige   Næste >

Login


Glemt din adgangskode ?